Materská škola Bystrička

Dôležité oznamy

Dňa 28.06.2024 bude prerušená distribúcia elektriny v budove MŠ a ZŠ. Z daného dôvodu bude materská škola v tento deň zatvorená.  

 

Letné prázdniny


Oznámenie k prevádzke MŠ počas letných prázdnin

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa obce Bystrička v čase letných prázdnin bude naša MŠ v prevádzke od 01.07.2024 do 12.07.2024 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.

Od 15.07.2024 do 30.08.2024 bude materská škola ZATVORENÁ.

JUDr. Hana Kubalová, riaditeľka MŠ

Všetky veci, ktoré je potrebné priniesť dieťaťu do škôlky nájdete v časti Všeobecné ustanovenia.


Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa o.i. s účinnosťou od 01.09.2023 nebude vyžadovať predkladanie tlačiva Vyhlásenia o bezpríznakovosti.


Kontaktné informácie

Číslo telefónu: 043/41 35 153
Mobil: +421 915 736 790
Email: msbystricka@centrum.sk

Školská jedáleň:
Číslo telefónu: 043/43 85 046

Adresa

Materská škola Bystrička
Školská 297/21,
038 04 Bystrička