Správa o VVČ

Správa o výchovno-vzdelávacích činnostiach na šk. r. 2021/2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk.r. 2022/2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk. r. 2023/2024