Dokumenty materskej školy

Školský poriadok

Školský vzdelávací program

Prevádzkový poriadok

Organizačný poriadok