Usmernenia COVID 19

Všetky aktuálne info nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/