Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka školy:

JUDr. Hana Kubalová

Trieda Včielky:

JUDr. Hana Kubalová, Mgr. Martina Jablonská

Trieda Lienky:
Mgr. Petra Kubáňová, Mgr. Veronika DebnárováNepedagogickí zamestnanci:

Upratovačka:
Mária Piklová


Vedúca školskej jedálne:
Martina Malková

Kuchárka:
Jana Kubíková, Iveta Buociková