Kontaktujte nás

Adresa

Materská škola Bystrička
Školská 297/21, 038 04 Bystrička

Kontaktné informácie

Číslo telefónu: 043/41 35 153
Mobil:  0915 736 790 (riaditeľka škôlky p. Kubalová)
Email: msbystricka@centrum.sk

Školská jedáleň:

Číslo telefónu: 043/43 85 046 (odhlasovanie detí zo stravy)