Triedy

1. Trieda - 3-4 ročné deti- Lienky

Triedna učiteľka:
Mgr. Kubáňová Petra

2. 5-6 ročné deti- Včielky

Triedna učiteľka:
Mgr. Jablonská Martina a JUDr. Kubalová Hana