Spolupráca

Rada školy:

Predseda:
Staňo Ján

Delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva:
Ing. Marek Korbeľ, Mgr. Pospíšilová Elena

Zástupca z rodičov:
Staňo Ján, Richard Debnár, Veronika Mažgutová

Zástupca z pedagogických zamestnancov:
JUDr. Hana Kubalová

Zástupca z nepedagogických zamestnancov:
Mgr. Kováčová Miroslava

ZRPŠ:

Predseda:
Členovia: Skirkanič Miroslav

Pokladník:
P. učiteľka: Mgr. Jablonská Martina

Súkromná základná umelecká škola DEEP DANCE CLUB Bystrička

IČO: 42435099
DIČ: 2120121938
Sídlo: Súkromná základná umelecká škola DEEP DANCE CLUB,
Bystrička 297
03804 Bystrička
email: skoladeep@gmail.com