Režim dňa

1.Trieda- LIENKY

06:30- 07:30 schádzanie detí, hry a hrové činnosti
07:30- 08:00 ranný kruh, pohybové a relaxačné činnosti
08:00- 08:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata
08:30- 09:30 edukačné aktivity
09:30- 11:00 osobná hygiena, pobyt vonku
11:00- 11:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, obed
11:30- 14:00 osobná hygiena, odpočinok
14:00- 14:30 osobná hygiena, olovrant, krúžková činnosť
14:30- 15:30 edukačné aktivity, hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové, pobyt vonku
15:30- 16:00 preberanie detí, hry a hrové činnosti, pobyt vonku


2. Trieda- VČIELKY

07:30- 08:00 ranný kruh, pohyb. a relaxačné činnosti
08:00- 08:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata
08:30- 09:30 edukačné aktivity
09:30- 11:00 osobná hygiena, pobyt vonku
11:00- 11:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, obed
11:30- 14:00 osobná hygiena, odpočinok
14:00- 14:30 osobná hygiena, olovrant, krúžková činnosť
14:30- 15:30 edukačné aktivity, hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové, pobyt vonku

15:30- 16:00 preberanie detí, hry a hrové činnosti, pobyt vonku

Pobyt vonku sa organizuje pri priaznivom počasí.