Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny šk. rok 2021/2022

p. uč. Kubáňová Petra, Mgr.

Ranná zmena:
UTOROK 12:30- 13:30- párny týždeň
Poobedná zmena:
UTOROK 09:00- 10:00- nepárny týždeň

p. uč. Kubalová Hana, JUDr.

Ranná zmena:
ŠTVRTOK 12:30- 13:30 - párny týždeň
Poobedná zmena:
ŠTVRTOK 09:00- 10:00 - nepárny týždeň

p. uč. Jablonská Martina, Mgr.

Ranná zmena:
UTOROK 12:30-13:30 - nepárny týždeň
Poobedná zmena:
UTOROK 09:00- 10:00 - párny týždeň

p. uč

Ranná zmena:
ŠTVRTOK 12:30-13:30 - párny týždeň
Poobedná zmena:
ŠTVRTOK 9:30-10:00 - nepárny týždeň

Rodič, ktorý má záujem o stretnutie s pani učiteľkami v čase konzultačných hodín, prosíme aby sa dopredu ohlásil na stanovený termín a čas.